Lindbergsexpressen / Covid 19/ tidtabell sommar

                         Covid 19

Vi har öppnat upp den populära expressbusslinjen mellan Kumla, Örebro och Stockholm. Lindbergsexpressen, eller Stockholm Dagtur som vi tidigare kallade den, har kört sedan 1992, men sedan mars i år har den varit inställd på grund av Corona-pandemin. I samband med att restriktionerna släpps och vi får tillåtelse att resa fritt inom Sverige samt att vi har fått en ökad efterfrågan från våra kunder så har vi valt att öppna upp linjen igen.

 

Vi börjar i mindre skala och vi tar smittrisken på stort allvar. Våra chaufförers och resenärers säkerhet har alltid högsta prioritet. För att lyckas måste vi tillsammans ta ansvar. Exempelvis kommer vi att köra med minskad säteskapacitet samtidigt som vi uppmanar våra resenärer att använda sunt förnuft i varje situation och att tänka på följande:

 

INFÖR DIN RESA

 

INFÖR DIN RESA

 1. Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 2. Platsbokning är obligatoriskt men ingår i priset. Välj sittplats i samband med din bokning.
 3. Om du åker ensam och bokar ett säte på en dubbelplats kan någon komma att boka platsen bredvid dig.
 4. Håll social distans på vägen till busshållplatsen.

 

PÅSTIGNING

 1. Var på plats i god tid, räkna med att påstigningen tar något längre tid.
 2. Respektera social distansiering, håll alltid minst 1,5 meters avstånd till andra resenärer.
 3. Ställ in din egna väska i bagageutrymmet.
 4. Följ instruktioner som vår chaufför ger dig och andra.

 

OMBORD PÅ BUSSEN

 1. Undvik kontakt med allmänna ytor i så stor utsträckning som möjligt.
 2. Använd gärna handsprit som finns ombord på bussen.
 3. Använd toaletten enbart om du måste. Gör rent alla ytor efter ditt besök. Tvätta händerna noga.
 4. Antalet handbagage är begränsat till ett handbagage per person.

 

AVSTIGNING

 1. Använd gärna handsprit som finns ombord på bussen.
 2. Respektera social distansiering, håll alltid minst 1,5 meters avstånd till andra resenärer.
 3. Hämta ut din egna väska från bagageutrymmet.
 4. Följ instruktioner som vår chaufför ger dig och andra.

 

Samtliga biljetter kan bokas av utan kostnad fram till och med 48 h  före avgång. Inget avbokningsskydd krävs. Biljetter som bokas av senare än 48 h före avgång återbetalas ej. 

 

 

 

 

TIDTABELL gäller från och med 2/7 -2/8 

 

Torsdag ,Fredag , Lördag, Söndag


Avg. 07.25 Kumla , resecentrum Hpl G
Avg. 07.40 Örebro, Korskyrkan Adolfsberg
Avg. 08.00 Örebro , Resecentrum Hpl A

Avg. 08:30  Arboga , Cirkle K Bensingatan

Avg. 09:10 Eskilstuna , Busstationen Hpl A

Ank. 10:30 Stockholm, Cityterminalen

 

Avg 16:00 Stockholm , Cityterminalen

Ank .17:20 Eskilstuna , Busstationen Hpl A

Ank .18:00 Arboga , Cirkle K ,Bensingatan

Ank. 18:30 Örebro , resecentrum , hpl A

Ank  18:40 Örebro , Korskyrkan Adofsberg

Ank 19:00 Kumla, Resecentrum Hpl G

 

Bokning online     150:- per resa (Eskilstuna 120:-)

Bokning per telefon 190:- per resa , (Eskilstuna 160:- )

Ingen biljettförsäljning ombord

 

Som transportoperatör har vi en skyldighet att följa Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som individer har vi alla många skyldigheter som vi måste förhålla oss till. Sedan den 1 februari klassificeras Corona som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket innebär att alla individer i Sverige är skyldiga att följa smittskyddslagen. Två artiklar som är viktiga att komma ihåg:

 

2 kap. Förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall
Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning
1 §   Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.


2 §   Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.